Lesernes mening: Norge mangler 6.000 sykepleiere i dag. Etter å ha tatt en rask sjekk på ledige stillinger i Grimstad kommune 8. februar, viser det seg at det er åtte ledige stillinger som sykepleier og spesialsykepleier i kommunen. I lys av Brennpunkt-dokumentarene til NRK ser vi også viktigheten av å ha kompetent personell i eldreomsorgen. For skal vi være en god kommune å bo i, også for eldre, er vi avhengige av en god eldreomsorg med kompetent personell og nok folk på jobb. Sykepleiere sier gang på gang at lønn ikke er det viktigste når de skal søke jobb. Det er grunnbemanningen med et godt fagmiljø som er det viktigste. Når jeg nå er på utkikk etter jobb som nyutdannet sykepleier, er jeg ute etter gode og faglig dyktige kolleger som gjør at jeg som nyutdannet kan føle meg trygg på jobb. Grimstad kommune står i en særstilling. Kommunen har et universitet som utdanner rundt 100 nye sykepleiere i året. Dette er en kjempemulighet for kommunens helsetjenester.

For at jeg og mine medstudenter skal velge Grimstad som vår arbeidsplass de neste årene, må vi ha en økt grunnbemanning. Vi må ha en grunnbemanning som gjør at det er trygt og faglig forsvarlig å være på jobb. Derfor har Grimstad Arbeiderparti satt økt grunnbemanning som en av sine hovedsaker fram mot valget i 2023. For vi må gjøre en endring for at det skal være godt å være ny sykepleier i kommunen, og for at vi skal være en god kommune å bli godt voksen i.

Frederick Helleland Birkenes

sykepleierstudent og 4.-kandidat Grimstad Ap