Vindkraftutbygging: Klar beskjed fra grunneierne

foto