Mener kommunen best kan avgjøre saker i strandsonen

foto