Holviga vel: Ikke rett tidspunkt å legge ned

foto