– Nyhetsstrømmen om det forferdelige som skjer, skaper en ulmende uro