– Vil vi ikke se om hva som skjer med våre unge?

foto