– Grimstad er ikke og bør ikke bli en betongørken

foto