Strandsonen blir tatt fra allmennheten bit for bit

foto