– Kjære politikere, støtt opp om dette forslaget

foto