– Innbyggerne i Grimstad har en nedgang i renovasjonsgebyr

foto