Det er et formidabelt engasjement rundt utbyggingsplanene for Torskeholmen. De nye tegningene fra Grimstad Eiendomsutvikling (GEU) har virkelig satt fyr på debatten.

Det er åpenbart mange som er skeptiske til en høy utnyttelse av arealet der ute – med høyhuset som selve toppen av kransekaka. Atter andre ønsker at noe skal. og at det må skje nå. I et innlegg på gat.no skriver den tidligere Høyre-politikeren Leif Atle Beisland skriver at «problemet er at flertallet har valgt det verste av alle forslag; å gjøre ingenting». Hittil.

Det blir spennende å se hvordan politikerne tar denne saken videre. Spesielt siden den er så polarisert, i alle fall vurdert på bakgrunn av kommenterer på Adressas Facebook-side.

Kjeld Malde minner i et innlegg om at politikerne skal tjene innbyggerne, ikke utbyggerne. Det høres så riktig ut, men det er et argument som kan bli en rekyl. I sakens anledning har GEU/kommunen bedt om innspill fra publikum, som kan svare på en undersøkelse. Hva om det er flere tusen som svarer, og det er et stort flertall som ønsker en kraftig utbygging på Torskeholmen?

Når kommunen spør og ber om folks mening, forplikter det å ta svarene på alvor. Selv om undersøkelsen har sine svakheter, vil politikerne måtte legge vekt på resultatene i den videre behandlingen.

Folkemeningen: Hvordan ønske «folk flest» seg at Torskeholmen skal bli? Og hvor stor vekt skal politikerne legge på folkemeningen? Her er alternativ 1B, som viser Torskeholmen utbygd med 10.000 m2 bruksareal uten et høyt signalbygg. Foto: Asplan Viak