Tøffe budsjettnyheter på fredag den trettende

foto