– Akutt behov for midlertidige institusjonsplasser

foto