– Det beste vi kan gjøre for energiproduksjon

foto