– Hvem skal ta ansvaret for pasienter med kjønnsinkongruens?

foto