Lesernes mening: Vi i Grimstad Arbeiderparti vi jobbe for å få etablert en egen landsby for mennesker med demens i Grimstad.

Ikke mye fremgang

I løpet av de årene jeg har jobbet innen demensomsorgen, har det dessverre ikke slik jeg ser det vært mye fremgang for våre kjære som lider av demens og deres pårørende. De syke blir ofte flyttet rundt, avdelinger stenges og åpnes igjen. Det er for få hender og for gammeldagse lokaler i demensomsorgen i Grimstad.

Dette vil vi i Arbeiderpartiet jobbe for å endre. Vi vil øke grunnbemanningen og vi vil bygge en moderne demenslandsby som for eksempel Carpediem i Bærum eller Strømmehaven i Kristiansand.

Målrettet plan

Vi vil be om at det lages en målrettet plan for å etablere en demenslandsby i Grimstad. Dette er noe Ap er villig til å arbeide hardt for.

Arbeiderpartiet vil jobbe for å støtte våre eldre, deres pårørende, og de som jobber innen helse- og sosialsektoren.

Min påstand er at ingen av våre omsorgssentre er tilpasset mennesker med demens.

Ikke for å provosere

Jeg påpeker ikke dette for å provosere eller være negativ. Jeg vil bare med dette fremheve at vi har betydelig rom for forbedring innen dette området i demensomsorgen i Grimstad. Vi i Ap vet og ser daglig at vi har mange dyktige medarbeidere i demensomsorgen, men vi ser samtidig at de fortjener en forbedring av arbeidsforholdene sine.

Vi i Ap mener at nå er det de som lider av demens, helsefagarbeidere og sykepleiere i Grimstad som skal prioriteres.

Vi vet også at tallet på mennesker med en demenssykdom i Grimstad vil øke drastisk fremover. Det er utrolig viktig å starte jobben nå.

Demensvennlig samfunn

Grimstad har allerede forpliktet seg til Nasjonalforeningens kontrakt om å utvikle et demensvennlig samfunn.

Dette samarbeidet er en god start, men først må vi skape et demensvennlig sted å bo for våre kjære som lider av demens.

Dersom vi tilrettelegger våre bo og omsorgssentre for dem med en demenssykdom vil det bli et trygt og hyggelig sted å bo, jobbe og besøke for alle.

Måtte redde mann fra E18

Slik det er nå er sjansen stor for at de som for eksempel bor på Frivolltun kan gå seg vill og ende opp på E18. Dette har jeg selv opplevd. Jeg måtte redde en eldre mann som hadde forvillet seg ned på E18.

Samtidig som uteområdene rundt våre sentre er for åpne slik at syke mennesker fort kan forsvinne, låser vi fremdeles våre kjære med demens inne bak kodelåser. Dette er en uverdig tilværelse, og det er i et grenseland når det gjelder lovlighet.

Nylig besøkte jeg den nye demenslandsbyen på Tøyen i Oslo. Jeg hadde en samtale med lederen der, og han påpekte at de naturligvis står overfor utfordringer i drift som alle andre arbeidsplasser, men de vil aldri gå tilbake til låste dører og lange korridorer. Det samme sier de ansatte ved Strømmehaven i Kristiansand.

Måtte redde: «Slik det er nå er sjansen stor for at de som bor for eksempel på Frivolltun kan gå seg vill og ende opp på E18», skriver Stine Kocian i innlegget. Foto: Arkiv/Baard Larsen

Kan bo trygt

Arbeiderpartiet i Grimstad vil be kommunedirektøren sørge for utviklingen og planleggingen av et område der mennesker med demens kan bo trygt. Dette skal være et område som er hyggelig å bo i, jobbe i og besøke for pårørende og lokalbefolkningen. Her kan generasjoner møtes og hygge seg sammen.

Dette boligområdet bør være designet for å tilrettelegge gode og trygge aktiviteter for dem med demens sammen med frivillige, pårørende, ansatte, barn og unge. Vi kan se mot eksempler som Strømmehaven i Kristiansand, Carpediem i Bærum, og Dronning Ingrids hage i Oslo.

Jeg har erfaring som trivselskoordinator og frivillighetskoordinator i Strømmehaven, der har man fått i stand gode og tilpassede aktiviteter gjennom samarbeid med frivillige og lokalbefolkningen som for eksempel skoleelever.

Mennesker med demens har vanlige behov og ønsker som alle oss mennesker. Noen elsker å synge, noen liker å lese poesi, mens andre ønsker å sykle eller gå på tur. Dette ser Arbeiderpartiet.

Jeg ønsker alle i Grimstad et godt valg.

Stine Kocian

Listekandidat for Grimstad Arbeiderparti