Vaksinering i det blå gjør at smittevernet må skjerpes

foto