Skeptisk til å fylle opp Fevik skole med elever fra Fjære

foto