Her gjelder det å lære av historien og skynde seg langsomt

foto