Åpent brev: Varaordfører Lene Langemyr (Frp) og ordfører Beate Skretting (H) skriver om koronasituasjonen. Foto: Martin Haugen

Går ut i åpent brev om korona-situasjonen

Ordfører Beate Skrettting (H) og varaordfører Lene Langemyr (Frp) deler sine tanker om koronasituasjonen i dette åpne brevet til innbyggerne.

Kjære alle innbyggere i Grimstad!

Vi står nå i en uvirkelig situasjon som preger oss alle. Kommunen har iverksatt kriseledelse, og det er daglige møter hvor det arbeides kontinuerlig med tiltak for å trygge innbyggerne våre. Til nå har vi ingen med påvist koronasmitte i Grimstad, men vi er forberedt på at det også vil ramme oss i nærmeste fremtid. Da må vi ha rigget oss på best mulig måte.

Mange frivillige ønsker å bidra, og vi er stolte og rørt over det engasjementet som vises hver eneste dag. Det er Grimstads innbyggere på sitt beste! Kommunen har også opprettet et registreringsskjema på kommunens hjemmeside, hvor helsepersonell og frivillige kan melde seg for å bidra. Og det er mange private initiativ på sosiale medier. I disse tider er dere alle uunnværlige.

Kommunen har opprettet en egen e-postadresse (korona@grimstad.kommune.no) der spørsmål om koronapandemien kan sendes inn. Som støtte for dem som har behov for noen å snakke med i denne krevende tiden, blir det opprettet en hjelpetelefon fra mandag 23.mars kl. 10. Dette tilbudet er vi svært glade for å få på plass. All oppdatert informasjon om lokale tiltak finner dere på kommunens hjemmeside.

Ansatte i privat og offentlig sektor har i stor grad hjemmekontor, og det utvises smidighet, fleksibilitet og velvilje og til å finne gode løsninger for å holde samfunnet i gang. Den politiske ledelsen i Grimstad synes det er betryggende å se hvordan kommunens ledelse og medarbeidere strekker seg langt for å utføre oppgavene og levere tjenester i en krevende situasjon.

Kommunens politikere er opptatt av å holde hjulene i gang, og vi er godt på vei til å rigge oss for å avholde digitale møter i kommunestyret og alle råd og utvalg. Fremdriften i de politiske sakene må gå parallelt med arbeidet mot smittespredning, men vi må sikre at dette skjer på en god måte av hensyn til saksbehandling, dialog og åpenhet. Derfor jobbes det nå både politisk og administrativt for å finne gode løsninger på dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi deler næringslivets bekymringer og ser de store utfordringene vi står ovenfor. Butikker og andre næringsdrivende har iverksatt tiltak for å sikre ansatte og kunder på best mulig måte. Tiltakene som iverksettes vil få store konsekvenser for mange, og mange er urolige. Det er derfor godt å se den velviljen som utvises for å finne gode løsninger.

Vi er bekymret, og ordfører har derfor tatt et initiativ til å møte Næringsforeningen og NAV for å vurdere situasjonen og se på mulige grep og tiltak lokalt.

Kriseledelsen jobber med å se på hvilke grep enhetene kan gjøre i ordinær drift for å opprettholde aktivitet, eksempelvis iverksettelse av prosjekter og andre tiltak for næringslivet.

Det kommer stadig forespørsler fra folk som ønsker dispensasjon til å være på hyttene sine i Grimstad. Til dem er rådet vårt klart; dra hjem og følg de nasjonale føringene fra regjeringen. Det er nå innført et forbud om å overnatte på hytter i kommuner man ikke bor i, og derfor vil vi ikke prioritere disse forespørslene.

Situasjonen vi er i preger hverdagen vår sterkt. For å bidra i dugnaden til å begrense smittespredning må vi alle gjøre endringer i dagliglivet. Vi oppfordrer alle til å følge regjeringens, Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets retningslinjer, og respektere dem. I tillegg oppfordrer vi til at dere også setter dere inn i de lokale retningslinjene og restriksjonene. Om smittefaren ikke gjelder deg, så tenk på andre rundt deg. Vi retter en stor takk til alle som bidrar!

Nå er det viktig at vi står sammen – for det vil bli bedre. Men før det så har vi alle en jobb å gjøre, og det er viktig at vi gjør den sammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ta vare på hverandre!

Beate Skretting (H) – Ordfører

Lene Langemyr (FrP) - Varaordfører