VIL RUSTE OPP: Bjørn A. Engen tar i dette innlegget til orde for å gjenoppbygge Heimevernet og satse mer på Forsvaret. han er også kritisk til innsatsen til Agders stortingsrepresentanter. Bildet er fra en HV-øvelse i Grimstad for noen år siden. Foto: Arkiv

Vil ruste opp Heimevernet

Bjørn A. Engen skriver her om beredskap og sikkerhet, og peker på at Heimevernet må rustes opp.

Lesernes mening: Fred, frihet og fravær av katastrofer er ingen selvfølge. Nok en gang blir Norge minnet om begredelig tilstand i nasjonale beredskapssystemer. Behovet for et velutrustet heimevern har igjen vist sin berettigelse.

Undertegnede har avkrevd svar fra Sørlandets folkevalgte politikere de siste fire år med et utfordrende budskap i Grimstad Adressetidende, Agderposten og flere av Sørlandets aviser jevnlig på følgene av å demontere Heimevernet. Det svar vi har fått er en larmende taushet.

Troverdigheten står til stryk når stortingspolitikerne på Agder styrer ordskiftet inn på sporet de oftest selv tror seg tjent med, nemlig taushet i den offentlige samtalen med alle andre utenom riksmediene.

Innsatsen fra våre fremste folkevalgte på nasjonal sikkerhet og beredskap er selve eksamenstesten på politisk dugelighet.

Norge må nå ved hjelp av oljefondet håndtere en stor økonomisk krise. Nesten 500 milliarder kroner er så langt benyttet på akutte hjelpetiltak. Mer enn tusen milliarder er fordunstet fra vår felles pensjonskasse. Et ufattelig tall.

De fleste politikerne har altfor lenge unnlatt å låne øre til tidligere krav om å parkere handlingsregelen og bruke en brøkdel av oljeformuen for ruste opp et nedbygget forsvar og heimevern. Det er fristende å minne om et gammelt velbrukt munnhell: Hva var det vi sa?

Er forslaget fra regjeringen til forsvarets nye langtidsplan nok til å møte det nye trusselbildet i våre nærområder? Langt ifra.

Heimevernet er nedbygget til undermåls, landmakten og sjøforsvar har lenge vært på vei mot styrt avvikling, beredskapsapparat sivilforsvar og katastrofelager er langt fra å kunne møte terrortrussel, pandemi og naturkatastrofer.

Nå sender opposisjonen sammen med tidligere HV-sjefer regjeringens LTP forslag tilbake med krav om klare forbedringer. Flere sentrale sørlandspolitikere, blant andre Evje-ordfører Sverre Haugen vil ha militær restart på Evjemoen.

Det er grunn til å minne om tidligere hærsjef Robert Mood og hans tydelige melding til politikerne om hvilket landforsvar Norge trenger: - Et lokalt modernisert HV, gjerne bemannet av veteraner fra internasjonale operasjoner med lokal situasjonsforståelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Avtroppende forsvarssjef Håkon B. Hansen har etterhvert innsett nødvendigheten av å styrke HV og landmakten. Militære fagfolk betegner heimevernet til å være, den best mulige utnyttelse av militære reserver. Å styrke den skarpeste delen av vårt militære forsvar vil i tillegg sikkerhetspolitisk berolige vår store nabo i øst ved at vi selv er i stand til å ivareta egen sikkerhet. USAs president må nå håndtere nasjonale utfordringer på løpende bånd. Vil Natos sikkerhetspolitiske garantier for Norge fortsatt være troverdige når Amerika har økonomiske ulvetider og sliter med internt samhold?

Dyre strategiske kapasiteter duger dårlig når virus slår ut befolkningen, terrorister forgifter drikkevann og kjører kaprede biler inn i folkemengder. I henhold til sikkerhetsloven skal lokalt vakthold og objektsikring være en av HV reservenes hovedoppgaver når samfunnssikkerheten er truet.

Nok en gang bør Agder representantene legge seg på minnet at politisk dugelighet ikke måles i festtaler og skrytelister på lokale medlemsmøter fra tillitsvalgte ivrige etter å klatre oppover i parti pyramiden.

Agderbenken har tafatt bivånet en styrt avvikling av Heimevernet og demonteringen av trygghets institusjoner på Sørlandet gjennom flere stortingsperioder.

Hvor var Høyres Svein Harberg når slaget om HV og beredskap sto på landsmøtet i 2017? Var det umulig sammen med felles parti tungvektere å stanse demonteringen av Heimevernet på Sørlandet? Sannsynligvis ikke.

Tenkte ikke Frps Åshild B. Gundersen på muligheten av en felles front inn mot regjeringen for å ruste opp katastrofeberedskapen? Hun ville hatt god ryggdekning i partiet.

Hvordan i all verden kunne KrF leder Kjell Ingolf Ropstad og stortingsreserve Jorunn G. Lossius hoppe over landets viktigste utfordringer i regjeringsforhandlingene på Granavollen? Politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen har en klar analyse av det avgjørende tyngdepunkt i Solbergregjeringen: Agderbenkens KrF-trio Ropstad, Grøvan, Brandsdal har i denne perioden makt til å avgjøre regjeringens videre liv.

Var det mer tjenlig for landet sammen med avgiftsparhesten Venstre å minelegge det borgerlige regjeringsprosjektet med nye rådyre klimaløfter? Eller bortkastede bistands milliarder til vanstyre i fjerne verdensdeler? Masse økonomisk og politisk kapital brukes på internasjonalt visvas mens hær og heimevern i mellomtiden er demontert til brøkdelen av ansvarlighet.

Burde man ikke lyttet til bekymringene fra de mange tillitsvalgte i Forsvaret og samfunnsengasjerte borgere om muligheten til å benytte oljefondet for nødvendige engangs investeringer og beredskapsmessig opprustning? Hvor mye mer av statsfinansene skal fordunste før man ser skriften på veggen?

Tør ikke Agderbenkens stortingspolitikere stille i en debatt med velgerne om landets sikkerhetsutfordringer?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Historien og 75 års markeringen for freden bør i år minne oss om nødvendigheten av å ta oppgjøret med unnfallenheten før det blir for sent.

Bjørn A. Engen