Kritisk: Regjeringen foreslår at det skal bli lettere å bygge i strandsonen. Det går Arnt Gunnar Tønnessen og Per Helge aldersjøen Kalvehagen sterkt i mot i dette innlegget. Bildet som er brukt som illustrasjon, er fra Støle. Foto: Johnny Foss

– Er det enda større press på strandsonen vi trenger?

Venstre-presentantene Arnt Gunnar Tønnessen og Per Helge Aldersjøen Kalvehagen går i mot å myke opp reglene for bygging i strandsonen. Forslaget kommer fra regjeringen.

Lesernes mening: Ta vare på strandsonen. I en tid der vi burde diskutert å innføre enda strengere retningslinjer for å ta vare på naturen, vil regjeringen myke opp muligheten til å bygge i strandsonen. På Sørlandet skal det altså bli enklere å bygge hus, hytter og næringsvirksomhet i den mest dyrebare naturen vi har. Vi oppfordrer alle til å tenke gjennom disse tre spørsmålene: Er det et enda større press på strandsonen vi trenger på Sørlandet? Styrker en slik oppmyking allmennhetens interesser? Tror man at det vil føre til at mer eller mindre natur blir tatt vare på?

De strenge reglene knyttet til strandsonen har vært vårt viktigste verktøy for å sikre bevaring, og adgang for allmennheten i dette området. Presset for å bygge er enormt, men et klart regelverk har gitt oss det vi trenger for å si nei.

Innlegg: Arnt Gunnar Tønnessen (bildet) og Per Helge Aldersjøen Kalvehagen mener vi må ta innover oss at naturen har en egenverdi. Foto: Kjetil Karlsen

Regjeringen sier at de vil overlate mer av vurderingen til lokale myndigheter. Da mener vi de naive med tanke på hvordan makt og innflytelse fungerer i en liten kommune. Som folkevalgt opplever en at utbyggerinteresser følger alle møter hvor kommuneplan diskuteres, at de forteller politikere hvordan de bør stemme, og at de er aktive i hele den politiske og administrative prosessen, også etter at administrasjonen har laget sin innstilling. De gjør ikke noe galt. Det er jobben deres. Samtidig er dette selve problemet. Utbyggere har tid, penger og enorm egeninteresse av å få gjennomslag for utbygging. De som vil verne må gjøre det på fritiden, uten et bredt kontaktnett, og uten økonomiske ressurser. Ser man ikke at å myke opp reglene i det mest attraktive naturområdet her på Sørlandet, vil føre til at de som ønsker å bevare vil bli fullstendig overkjørt?

Det er også på tide at man tar inn over seg at naturen har egenverdi. En verdi som strekker seg utover penger, og lenger enn nytte og rekreasjon. Kanskje er uberørt natur også langs kysten det viktigste vi kan gi videre til kommende generasjoner.

Vi mener som et minimum at det strenge regelverket knyttet til strandsonen må opprettholdes ikke bare i Oslofjordområdet, men også gjennom hele Agder. Ja, det bør være hovedregelen i hele landet, så kan man eventuelt åpne for unntak i enkelte utkantkommuner.

Forslaget til regjeringen er nå på høring, det har allerede kommet svært negative reaksjoner fra flere hold. Venstre kommer til å be om at høringen blir tatt opp i kommunestyret, slik at vi kan gi en uttalelse. Det kan godt være at vi vil havne i mindretall der, men da får vi i alle fall en debatt om dette viktige temaet, og vi får tydeliggjort hvem som vil slåss for strandsonen. Selvsagt vet vi at vårt parti, Venstre, sitter i regjeringen og støtter forslaget som har kommet. Det gjør ikke saken bedre.

Arnt Gunnar Tønnessen

Folkevalgt (Venstre), Grimstad

Per Helge Aldersjøen Kalvehagen

Leder Grimstad Venstre

Artikkelen fortsetter under annonsen.