Ut på tur: Ordfører Beate Skretting og varaordfører Lene Langemyr oppfordrer folk til å bli kjent i nye turområder i påska. Dette arkivbildet er fra Kvennebekken.

– Bruk muligheten til å utforske nye turområder

Ordfører Beate Skretting og varaordfører Lene Langemyr skriver om den siste utviklingen sett fra rådhuset. De ber folk utforske nye turområder i påska.

Kjære innbyggere!

Påsken står foran oss og det vil bli en annerledes påske for alle.

Tre uker er nå gått, og kommunen er fortsatt i kriseberedskap. Det er krevende tider, både for barn og voksne. Voksne som har hjemmekontor, er permittert eller blitt arbeidsledige. Barn som ikke får utløp for energien sin fordi aktiviteter er satt på hold. Vi håper likevel at alle kan holde motet oppe. For det vil gå over!

Vi har en markant økning av antall arbeidsledige og er nå oppe i 1000 nyregistreringer hos NAV siden begynnelsen av mars. Det viser alvoret i situasjonen vi nå befinner oss i. Formannskapet vedtok i sitt møte på torsdag, flere tiltak som skal kunne være med å sysselsette både arbeidsledelse og permitterte.

En ekstra honnør ønsker vi å gi til de bedrifter som nå tenker kreativt og nytt, vi er imponert over omstillingsevnen som vises.

Takk til dere alle, for tålmodighet i denne krevende situasjonen. Vi ser at mange tar situasjonen svært alvorlig og overholder restriksjonene som vi er pålagt, men vi vil likevel benytte anledningen til å presisere at smittefaren på ingen måte er over enda.

Det betyr at selv om våre utendørs idrettsanlegg nå er åpnet opp for trening, så er det viktig at alle overholder smittevernrestriksjonene for bruk av anleggene. Det vil si at det må holdes avstand – og det kan ikke være flere enn 5 personer som trener sammen. Det er viktig at dette overholdes slik at smittespredning begrenses også under trening og lek.

De nasjonale restriksjonene som gjelder kan vi som kommune ikke dispensere fra, og det medfører at det kun åpnes opp for en begrenset aktivitet på våre utendørs anlegg. Imidlertid kan kommunene etablere strengere regler, slik at vi må se an hvordan dette utvikler seg, og løpende vurdere om det blir behov for nye tiltak. For risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er.

Naturen er også åpen, og det er i tider som dette at vi virkelig kan verdsette at vi har gode turmuligheter i alle deler av kommunen. Bruk muligheten til å utforske nye turområder og bli kjent med Grimstad fra kyst til hei – og treffer dere påskeharen eller andre på veien – så gjelder også her fremdeles behovet for å holde avstand og ta nødvendige smittevernhensyn.

Vi ønsker og håper at alle får en god påske innenfor kommunegrensen vår, og vi oppfordrer igjen til å følge med på nasjonale og lokale restriksjoner.

God påske fra oss og ta vare på hverandre!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Beate Skretting (H), ordfører

Lene Langemyr (FrP), varaordfører