Ut på søndagstur? Her er det laget ny grillplass

foto