– Det blir isfisking og joik med Mikkel Gaup

foto