Da hønene viste seg å være haner, var gode råd dyre