foto
Alternativt alternativ 1: Dette er forslaget til utvikling av Torskeholmen i streken til Jens Joar Lovisenro Vassbotn. Med signalbygg og torskehode. Foto: Jens Joar Lovisenro Vassbotn

Foreslår et stort torskehode som landemerke

Jens Joar Lovisenro Vassbotn har en tydelig visjon for hvordan politikerne kan få fart på byutviklingen. Han har forslag for både Torskeholmen og Nottos kiosk.