Uglen løftet bort landemerke

Litt av hvert: Det forekommer ikke helt sjeldent at denne spalte viderebringer fugleobservasjoner.