Malegjeng: Nå lyser det hvitt på fjellet på Både Østre og Vestre Svertingen igjen. På bildet ser vi Børre Rødal, Dag Wirak, Øivind Holvik og Erling Jakobsen. Foto: Dag Wirak

Redder gamle sjømerker fra å forsvinne

Noen kamerater med Dag Wirak i spissen fryktet at noen av de eldste sjømerkene i Grimstadskjærgården skulle gå tapt for alltid.

Kystverket ville nemlig ikke lenger vedlikeholde dem, fordi de hadde marginal betydning for dagens sjøtrafikk. Dermed ville de også ha forsvunnet ikke bare fra holmene, men også fra sjøkartene. Begge deler var i ferd med å skje.

Østre Svertingen: Den hvite flekken er igjen tydelig og lett å se for sjøfarende. Foto: Dag Wirak

– Det hvite merkene var nesten borte, så det var på høy tid å få gjort dette, forteller Dag Wirak. Sammen med kameratene Øivind Holvik, Erling Jakobsen og Børre Rødal var han i sving med malekosten andre pinsedag. Men han sier at flere har vært med på prosjektet som har pågått siden 2018.

– Jeg fikk et tips fra min bror Kjetil i kartverket om at merkene ville forsvinne. Underveis har vi hatt kontakt med både kystverket og Kartverket, og et godt samarbeid med skjærgårdskomiteen i byselskapet som eier grunnen, poengterer Wirak.

Østre og Vestre Svertingen: Kameratene Erling Jakobsen, Øivind Holvik, Dag Wirak og Børre Rødal har malt opp igjen de gamle hvite merkene på Østre og Vestre Svertingen i Grimstadsskjærgården. I tillegg har de planer om å pusse opp sjømerkene med staker og glober på Vestre Svertingen. Foto: Dag Wirak

Gamle sjømerker

Wirak opplyser at Svertingene er nevnt i hollandske losbøker siden 1532 med navnet «die swarte Clippen».

Historiker Johan A. Wikander har skrevet at hovedleia inn til Grimstad gikk mellom Østre og Vestre Svertingen for seilskutene. Det ble satt opp noen små sjømerker utenfor Grimstad i 1860-1870-årene.

Gammelt kart: Her ser vi Vestre og Østre Sverting er merket av i et gammelt kart. «Hvid flek» står det, i tillegg til «Jernstang med 3 Balloner». Foto: Dag Wirak/Kartverket

Sjømerket på Vestre Svertingen er trolig fra 1870 og et av disse. De hvite merkene på både østre og vestre svertingene ble malt første gang rundt 1876.

Vestre Svertingen: Det hvite merket og de tre strengene med glober. Foto: Dag Wirak

Betyr noe fortsatt

Selv om Kystverket mener at disse sjømerkene ikke lenger har noen særlig betydning for sjøtrafikken, er Dag Wirak klar på at de er viktige å ta vare på.

– Det er lokalhistorie og en del av vår identitet. De hører liksom med i skjærgården. Og de gjør de faktisk litt lettere for både fritidsbåter og fiskere å vite hvor de er når de ser merkene, mener Wirak.

– Det er jo veldig værutsatt der, så vi regner med at dette blir en malejobb for oss kanskje hvert eller annethvert år.

Årlig jobb?: Det kan bli malejobb på Svertingene for dugnadsgjengen fremover. Bare kalkblandingen er en sak i seg selv. Flekkene er nå tilbake i sjøkart 8 og 451 (Grimstad) igjen. Foto: Dag Wirak
Sjømerkeredderne: Her er de på Vestre Svertingen i Dag Wiraks fotografiske uttrykk. Foto: Dag Wirak