Priser: Ida Rasmussen, kulturrådgiver i Grimstad kommune, og Thea Lyssand, daglig leder ved Grimstad frivilligsentral, oppfordrer folk til å sende inn forslag til hvem som fortjener årets kulturpris og årets frivillighetspris. Foto: Privat

Leter etter kandidater: Hvem mener du fortjener en ekstra påskjønnelse for sin innsats?

Grimstad kommune skal dele ut kulturprisen og frivillighetsprisen på nyttårsmottakelsen på nyåret, og nå søker de etter kandidater til hvem som fortjener disse prisene.

– Kulturprisen og frivillighetsprisen i Grimstad er to gjeve priser det er stor stas å være mottaker av, sier Ida Rasmussen som er kulturrådgiver i Grimstad kommune og Thea Lyssand, som er daglig leder ved Grimstad Frivilligsentral. De lurer veldig på hvem årets vinnere vil bli.

De håper at alle som har meninger om gode kandidater, og som vil gjøre stas på noen som har gjort en ekstra innsats i år, tar fatt og nominerer.

– Kanalen for å nominere til kulturprisen har vært åpen en stund allerede, mens frivillighetsprisen åpnes nå. Begge skjemaene for å nominere ligger på kommunens hjemmeside under «Kultur, idrett og fritid», opplyser de.

Kulturprisen deles årlig ut til en person, gruppe, institusjon eller frivillig organisasjon med virke i Grimstad som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i kommunen.

Prisen ble delt ut for første gang i 1991 og har siden blitt delt ut til en rekke ildsjeler. Fjorårets vinner var Grimstad musikkorps.

– Et levende kulturliv i Grimstad er uvurderlig. Det har vært et uforutsigbart år for mange med tanke på Korona, og mange i sektoren har derfor måttet omstille seg. Det er kanskje viktigere enn noensinne å løfte fram kulturlivets egenverdi og innsats, sier Ida Rasmussen.

Mens Kulturprisen har lange og stolte tradisjoner, er frivilligprisen nokså ny, og prisen ble faktisk delt ut for aller første gang i januar i år. Da var det Bjørg Igland som ble prisvinner, og hun mottok prisen på bakgrunn av sin enorme innsats for Grimstad Turn og Idrettsforening gjennom mange, mange år.

Frivillighetsprisen ønsker å løfte fram frivilligheten i Grimstad og gjøre stas på en eller flere som bruker sin tid og sine ressurser på frivillig arbeid. Retningslinjene sier at prisen skal gis til en person bosatt i Grimstad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet.

– Frivillig arbeid tar både tid og krefter uten at en nødvendigvis får så mye anerkjennelse for jobben en gjør. Ved å gi ut en pris for frivillighet ønsker vi å bidra til at hvert fall en person eller en gruppe får den hederen og æren de fortjener for den innsatsen de gjør, sier Thea Lyssand.

Fristen for å nominere kandidater til kulturprisen er 30. september, mens fristen for å nominere kandidat til frivillighetsprisen er 30. oktober. Begge prisene skal altså deles ut på Nyttårsmottakelsen, og består av hver sin pengepremie, diplom, heder og ære.