Ny: Historiker Geir Åsen overtar stafettpinnen som leder av Landvik historielag, etter at Terje Sandkjær har gitt seg etter 11 år som leder. Foto: Martin Haugen

Lederbytte i Landvik historielag

Etter 11 år som leder av Landvik historielag, takker Terje Sandkjær av. Ny leder blir Geir Åsen.

Dette melder historielaget i en e-post, etter årsmøte i Landvik historielag fredag 21.mai 2021 på bygdehuset i Landvik. Her ble det avholdt årsmøte med tilpasninger i forhold til koronasmitte, med 15 medlemmer tilstede.

Nytt bind

Formann Terje Sandkjær ønsket velkommen og leste årsmeldingen. De to største sakene for laget er den nye «Landvik kulturhistorie bind 2» med en fremdrift for ferdig manus våren 2022.

Den andre store saken er systematisering/digitalisering av gamle bilder. Over 2.500 bilder er publisert på Agderbilder.

– Her har Laila Risbruna Andersen og Inge Johanne Johansen gjort en kjempejobb, skriver historielaget i sitt referat.

Det nye styret

Årsmeldingen fra «Liv i Landvik ble også lest, og nytt medlem i bokkomiteen er Lillian Lauvdal, Regnskapene ble opplest og godkjent. Olav Inge Sandnes takket så Terje Sandkjær for innsatsen. Han som trekker seg som leder etter mange år i styret, og 11 år som leder.

Det nye styret er: Geir Åsen (leder), med styremedlemmene Olav Inge Sandnes, Per Løland Våje, Kristin Skodde Hansen og Torhild Jåvold. Varamedlemmer er Sølvi Larsen Braathu og Ove Bach.