Spilte inn julekonsert som blir julegave til alle dagsentrene og sykehjemmene i Grimstad

foto