– Funnet har svært høy kulturhistorisk verdi

foto