Dette bildet ga grimstadfotograf sølv i gjev og skarp fotokonkurranse