Blir spurt om å skrive sanger for andre land

foto