foto
På Bjelkestranda: Fredrik Schreuder på det som heter Bjelkestranda, som var tømmerlager og hoggeplass. Noen jernpåler står der fremdeles. I bakgrunnen fire av de fem husene som losbåtbygger Gunder Thorsens barn bygde. Fredrik Schreuder eier huset til høyre. Schreuder-navnet stammer fra skipsbygger Johan N. Schreuder fra København som kom til Gurebo i Landvik. Datteren hans giftet seg med skipsbyggmester Gunder Thorsen på Ulenes i 1809.

Fredriks forfedre bygde «halve Rønnes»