Har fått med erfaren regissør: – Kom med vesentlige rettelser