Den neste forelesningen vil finne sted lørdag den 28. oktober, også denne på Café Ibsen. Temaet for denne forelesningen er det å være åpen om egen sykdom. Hva er de positive og hva er de negative sidene ved en slik åpenhet? Når virker åpenheten støttende og når overskrides intimsonen?

Hvor går grensen mellom det private og det offentlige? Foreleser vil være førsteamanuensis Venke Frederike Johansen på Institutt for psykososial helse ved UiA. Hun vil fortelle om sitt doktorgradsarbeid, hvor hun intervjuet brystkreftrammede kvinner om deres erfaringer. Etter hennes forelesning vil det være anledning til å komme med spørsmål og kommentarer fra publikum, leser vi i en pressemelding, hvor Dag Aasland ønsker velkommen til arrangementet.