Peter Dahls klokke fra 1790-årene er restaurert

foto