Dag Wirak fikk årets bygningsvernpris for restaureringen av Torvet 1