Søkte om 100.000 kroner, men fikk 25.000. Slik går det med festivalen nå

foto