Sjøfartsmuseet skal bli et møtested for barnefamilier