Her åpner den nye gravplassen for alle, uansett livssyn

foto