Syns det gikk tregt med utbyggingsplaner: Sperret Oddensenteret

foto