Har forsket seg frem til nøyaktig hvordan bygget har sett ut