– Folk må bruke tilbudet, hvis ikke vil det forsvinne