Vil ta ansvar for lys langs veien opp til Fjæreheia

foto