Dette gjør kulturhuset etter innstrammingene

foto