– Er et unikt samhold her og her kan vi være oss selv