Nå blir det liv i de tomme lokalene i Lauras hus igjen